Koulutusraha 2021

KOULUTUSRAHA

Koksilaiset Ry myöntää 3 x 300 € koulutusrahaa vakinaisessa työssä olevalle jäsenelle, joka ei saa muualta taloudellista avustusta anottuun koulutukseen. Koulutusrahaa voi hakea ennen tai jälkeen koulutustapahtuman.

Koulutusraha myönnetään koulutuksesta suoranaisesti aiheutuviin kustannuksiin, ei ammattiyhdistyskoulutukseen.

Hakemuslomakkeita on saatavilla sairaalan pohjakerroksen vanhan pukuhuonekäytävän ilmoitustaululla tai sähköpostitse puheenjohtaja(at)koksilaiset.fi tai sihteeri(at)koksilaiset.fi. Hakemus osoitetaan Koksilaiset ry:n hallitukselle tai toimitetaan keskussairaalan kahvioon, Kotkantie 41,48210 Kotka.

Hakuaika päättyy 30.9.2021.